54E28A8D-398C-4C52-A11B-964CA6F2D50F 4865D4D6-58FD-408A-B236-6CD7B2D31205

Spēles lietošanas noteikumi

 

1. Akcijas organizētājs un Spēles nodrošinātājs:

1.1. SIA „Circle K Latvia” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija).

 

2. Akcijas norises periods:

2.1. Akcija norisinās no 06.11.2017. – 28.01.2018. (ieskaitot)

 

3. Akcijas norises vieta:

3.1. Akcija norisinās visā Latvijas Republikā.

 

4. Ikdienas balvas:

4.1. Jebkura mazā uz vietas ceptā smalkmaizīte -50%

4.2. Jebkura mazā uz vietas ceptā smalkmaizīte par brīvu

4.3. Jebkurš donats-50%

4.4. Jebkurš donats par brīvu

4.5. Jebkurš L izmēra karstais dzēriens -50%

4.6. Jebkurš L izmēra karstais dzēriens par brīvu

4.7. Saldējuma kokteilis -50%

4.8. Saldējuma kokteilis par brīvu

4.9. Gāzēts dzeramais ūdens Circle K 0.5L par brīvu

4.10. Gāzēts dzeramais ūdens Circle K 0.5L Water 0.5L -50%

4.11. Negāzēts dzeramais ūdens Circle K 0.5L 0.5L par brīvu

4.12. Negāzēts dzeramais ūdens Circle K 0.5L l Water 0.5L -50%

4.13. Mitrās salvetes auto tīrīšanai Circle K par brīvu

4.14. Mitrās salvetes auto tīrīšanai Circle K -50%

4.15. Mitrās salvetes stiklu tīrīšanai Circle K par brīvu

4.16. Mitrās salvetes stiklu tīrīšanai Circle K -50%

4.17. Ziemas logu šķidrums Statoil 4L  -50%

4.18. Ziemas logu šķidrums Statoil 4L  par brīvu

4.19. Želejkonfektes Circle K -50%

4.20. Želejkonfektes Circle K par brīvu

4.21. Coca-Cola 0.33l par brīvu

4.22. Jebkurš hotdogs par brīvu

4.23. Jebkurš hotdogs -50%

4.24. Jebkurš burgers par brīvu

4.25. Jebkurš burgers -50%

4.26. Circle K krāšanas akcijas uzlīmes (15 gab)

4.27. Degvielas atlaide nedēļai 5 centi litrā

4.28. Papildus spēle

 

5. Iknedēļas balvas:

5.1. Kafija mēnesim – 31 kafijas kupons

5.2. Automazgāšana mēnesim – 4 Zelta automazgāšanas kuponi

5.3. Degviela mēnesim – dāvanu karte 120 eiro apmērā degvielas iegādei

 

6. Lielā noslēguma balva – degviela gadam jeb dāvanu karte 1440 eiro apmērā degvielas iegādei 

 

7. Piedalīšanās noteikumi:

7.1. Akcijas dalībnieks, turpmāk tekstā saukts „Dalībnieks” drīkst būt ikviena Latvijas Republikas privātpersona jebkurā vecumā.

7.2. Lai piedalītos akcijā, Dalībniekam jāapmeklē interneta vietnē www.skrapeunlaime.lv esošā spēle „Skrāpē un laimē!”, turpmākajā tekstā – Spēle,

7.3. Lai spēlētu Spēli:

7.3.1. Mobilajai ierīcei vai datoram, kurā spēlē Spēli, nepieciešama piekļuve aktīvai datu apraidei (mobilais internets, piekļuve bezvadu internetam, interneta kabelis);

7.3.2. Ierīcei, kurā spēlē Spēli, jāatbalsta kāda no šīm pārlūkprogrammām un to attiecīgajām versijām -  Internet Explorer 9+, FireFox 20+, Google Chrome 20+, Opera 15+, Safari 5+, Android 4+, Safari (iPhone) 6+.

7.3.3. Akcijas dalībniekam jābūt Latvijā reģistrētam tālruņa numuram.

7.3.4. Dalībniekam jāiepazīstas ar Akcijas pilnajiem noteikumiem.

7.4. Dalībniekam, lai uzsāktu Spēli, jāievada savs tālruņa numurs.

7.4.1. Ievadītajam tālruņa numuram jābūt reģistrētam Latvijā;

7.5. Kad reģistrēts tālruņa numurs, Dalībniekam, izpildot „berzējošas” kustības ar pirksta spilventiņu, „jānoberzē” uz ekrāna redzamās virtuālās kartiņas virsslānis.

7.6. Ja, „noberzējot” virtuālās kartītes virsslāni:

7.6.1. Ir redzamas trīs vienādas ikonas, Dalībnieks ir laimējis;

7.6.2. Nav redzamas trīs vienādas ikonas, Dalībnieks nav laimējis.

7.7. Dalībnieks var spēlēt Spēli 1 (vienu) reizi dienā.

7.7.1. Dalībnieki, kuri, izpildot Akcijas noteikumos 7. punktā minētās darbības, laimē balvu “Papildus spēle”, var atkārtoti spēlēt 1 (vienu) Spēles kārtu.

7.8. Ja Dalībnieks nav laimējis, viņam tiek dota iespēja pieteikties iknedēļas un lielās noslēguma balvas izlozē.

7.9. Ja Dalībnieks ir laimējis ikdienas balvu, tas, uz norādīto tālruņa numuru, saņems īsziņu ar balvas nosaukumu, balvas saņemšanas kodu un tā derīguma termiņu.

7.9.1.     Dalībnieks, kas laimējis punktā balvu “Papildus spēle”, īsziņu ar norādi, ka laimējis balvu, nesaņem. Papildus spēles kārta pieejama uzreiz.

7.10.      Spēles lietotājs piekrīt, ka SIA „Circle K Latvia” var lūgt iesniegt un apstrādāt spēles lietotāja tālruņa numuru, lai nodrošinātu balvas saņemšanu.

 

8. Balvu saņemšana:

8.1. Laimētājam, kas laimējis kādu no punktā 4 norādītajām balvām, uz reģistrācijā norādīto tālruņa numuru, tiks nosūtīta īsziņa ar balvas nosaukumu, balvas saņemšanas kodu un tā derīguma termiņu (izņemot 4.28 punktā minēto balvu).

8.2. Saņemto īsziņu dalībnieks nedrīkst pārsūtīt – balvas saņemšanai ir derīga tikai oriģināla īsziņa, kuras sūtītājs ir Circle K.

8.3. Laimētājs, kurš saņēmis īsziņu par laimestu, savu balvu var izņemt pilna servisa Circle K degvielas uzpildes stacijā īsziņā minētajā laika posmā.

8.3.1. Lai saņemtu 4.1-4.21  punktos norādītās balvas, laimētājam jāierodas pilna servisa degvielas uzpildes stacijā jāpaņem attiecīgā balva, jādodas pie kases un jānodod prece pārdevējam, uzrādot īsziņu ar informāciju par laimestu. Pārdevējs izmantos īsziņā iekļauto balvas saņemšanas kodu, lai piešķirtu jums attiecīgo balvu.

8.3.2. Lai saņemtu 4.22 - 4.26  punktos norādītā balvas, laimētājam jāierodas pilna servisa degvielas uzpildes stacijā, jādodas pie kases, jāinformē pārdevējs, ka vēlas izņemt balvu, un jāuzrāda laimestu apstiprinošā īsziņa. Pārdevējs izmantos īsziņā iekļauto balvas saņemšanas kodu, lai piešķirtu attiecīgo balvu.

8.3.3. Svarīgi! Katrs balvu saņemšanas kods ir unikāls un to var izmantot tikai vienu reizi un īsziņā minētajā laika periodā.

8.3.4. Laimētājs, kas ir saņēmis balvu 4.27. ”Degvielas atlaide nedēļai 5 centi litrā” var izmantot šo atlaidi neierobežotu reižu skaitu īsziņā minētajā laika periodā. Lai saņemtu balvu, laimētājam ir jāuzpilda degviela, tad jādodas pie kases un jāuzrāda laimestu apliecinošā īsziņa.

8.4.Balvas var saņemt Circle K pilna servisa degvielas uzpildes stacijās

8.4.1. Balvas nr 4.24 – 4.25 nav iespējams saņemt Circle K DUS Daugmalē un Jelgavā. Satiksmes ielā 29

8.4.2. Balvas 4.7-4.8 ir iespējams saņemt šajās Circle K DUS https://www.circlek.lv/lv_LV/pg1334111259084/pg1334092682774/private/Preces_un_pakalpojumi/Aukstie_dzerieni.html

8.5. Ja Dalībnieks nav laimējis, viņam tiek dota iespēja pieteikties iknedēļas un lielās noslēguma balvas izlozē.

8.5.1.     Iknedēļas balvu laimētāji tiek izlozēti katru pirmdienu sākot ar 13.11.2017. līdz 29.01.2018. Laimētāju saraksts tiks publicēts skrapeunlaime.lv un ar laimētājiem sazināsies personīgi.

8.5.2.     Lielo balvu izlozēs 29.01.2018., laimētājs tiks publicēts skrapeunlaime.lv un ar laimētāju sazināsies personīgi.

8.6. Balvas netiek mainītas pret citu balvu, izmaksātas naudā vai sūtītas pa pastu.

8.7. Laimētās atlaides nesummējās ar citām atlaidēm.

8.8. Norēķinoties par laimestiem, kuru iegādei piešķirta atlaide, nevar izmantot Circle K uzņēmuma kartes.

8.9. Balvu skaits Circle K degvielas uzpildes stacijās var būt īslaicīgi ierobežots. Laimētājs par Balvas pieejamību var uzzināt, apmeklējotCircle K degvielas uzpildes staciju vai zvanot pa tālruni (Degvielas uzpildes staciju tālruņa numurus atrast šeit:  https://www.circlek.lv/lv_LV/pg1334073174978/kontakti/Stacijut%C4%ABkls.html

 

9. Pretenzijas un to izskatīšana:

9.1. Dalībnieks ir tiesīgs izteikt pretenzijas par akcijas norisi, iesniedzot Organizatoram SIA „CircleK Latvia” birojā, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija, rakstisku iesniegumu līdz 2018. gada 28. janvārim. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes.

9.2. Pretenzija iesniedzama rakstveidā, tajā norādot sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, pilnīgu un precīzu iebildumu saturu un pamatojumu.

9.3. Visas korekti sastādītās pretenzijas tiks izskatītas un Dalībniekam tiks sniegta atbilde 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. Šī termiņa ievērošanu apliecina pasta zīmogs uz aploksnes.

 

10. Papildus noteikumi:

10.1. Akcijas organizators neatbild par:

10.1.1. Dalībnieku iespējamajiem izdevumiem, kas radušies, lietojot akcijas Spēli;

10.1.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām Dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

10.1.3. tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ;

10.1.4. trešo personu vai subjektu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās balvu saņemšanas vai Spēles spēlēšanas laikā.

10.2. Organizatora un Dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī spēkā esošajos normatīvajos aktos. Visai informācijai par Akciju, kas atrodama reklāmas materiālos, ir informatīvs raksturs.

10.3. Dalībnieka piedalīšanās Akcijā nozīmē, ka Dalībnieks piekrīt normām, kas paredzētas šajos noteikumos.

10.4. Visas preču zīmes un citus elementus šajos materiālos aizsargā vispārīgie nosacījumi Par Preču zīmes un autortiesības intelektuālā īpašuma tiesībām, tie pieder SIA „Circle K Latvia” un tos nedrīkst izmantot bez rakstiskas SIA „Circle K Latvia” atļaujas. Neatļauta šādu materiālu izmantošana var būt pretrunā ar SIA „Circle K Latvia” vai trešo personu tiesībām.

10.5. Spēles lietotājs un/vai trešās personas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji pārveidot, kopēt, pavairot, izstādīt, atveidot vai kādā citādā veidā publicēt vai izplatīt SIA „Circle K Latvia” materiālu.

10.6. SIA Circle K Latvia un Circle K franšīžu darbinieki nekvalificējas iknedēļas un lielās balvas izlozei.

10.7. Akcijas norises kārtību Organizators ir noteicis šajos noteikumos. Visi Akcijas Organizatora lēmumi Akcijas norises laikā ir galīgi un visiem Dalībniekiem saistoši.

10.8. Akcijas organizatori saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka tās dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos atrunātās prasības. Kā arī, organizatori saglabā tiesības dzēst dalībnieka reģistrāciju un līdz ar to konkrētā dalībnieka rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieks nav ievērojis šajos noteikumos atrunātās prasības.

10.9. Visus radušos strīdus risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

10.10. Akcijas Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, lai nodrošinātu akcijas drošu un godīgu norisi. Akcijas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Spēlē – akcijas noteikumu sadaļā.

10.11. Akcijas noteikumi pieejami Spēlē – akcijas noteikumu sadaļā.

 

Neskaidrību gadījumā sazinies ar Circle K diennakts bezmaksas informatīvo tālruni +371 80009005.